Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ
Ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականների (թղթային տարբերակով) տրամադրում ժամանակավորապես չի իրականացվում:


ԿԸՀ համացանցային կայքում տեղադրված՝ որակավորում uտացած քաղաքացիների ցուցակներում Ձեր տվյալների առկայությունը և վկայականի համարը բավարար է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու համար:

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու մասնագիտական դասընթացների որակավորման վկայականների էլեկտրոնայն տարբերակին կարող եք ծանոթանալ դասընթացների ավարտից հետո։

Դրական է համարվում ստուգարքի արդյունքում 31 և ավելի միավորը։

*անուն և ազգանուն դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման
*որոնման տվյալներում "և" տառի առկայության դեպքում լրացնել "եվ" տառերի համակցությունը:
Մաքրել